Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta

Kurs jest szczególnie dedykowany technikom i lekarzom pracowni diagnostycznej obrazowej oraz lekarzom nadzorującym wykonywanie badań i zabiegów lekarskich z użyciem promieniowania jonizującego. Na takie szkolenie można zapisać się na tarbonus.pl, gdzie ich siedziba w Krakowie wpisana jest do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie choroby radiologicznej pacjenta.

W trakcie trwania szkolenia, uczestnicy zostaną zapoznani z bogatą tematyką dotyczącą ochrony radiologicznej pacjenta, ze wszystkimi aspektami poprawnego korzystania z urządzeń pomiarowych oraz różnorakich środków osobistej ochrony zarówno pacjenta jak i personelu. Ponadto, podczas szkolenia zapewniana jest indywidualna konsultacja z instruktorami prowadzącymi kurs. Cały program przewiduje zapoznanie osób z uczestniczących w szkoleniu z takimi zagadnieniami jak: ogólne założenia ochrony radiologicznej, fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie, jednostki i wielkości radiologiczne stosowane w danej dziedzinie, podstawowe zagadnienia dietekcji promieniowania jonizującego, odrębne dla każdej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież) oraz ochronę radiologiczną personelu. Również zostanie poruszony temat zasady optymalizacji, czyli dawki, jakie będą otrzymywać pacjenci w efekcie zastosowania procedur radiologicznych a ponadto Ustawodastwo krajowe i europejskie- zalecenia międzynarodowe, podstawy radiobiologii, promieniowanie w terapii i diagnostyce, jakie są skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Ważnymi tematami będą tak samo wymagania dla aparatu rentgenowskiego oraz pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej: rodzaje dawek promieniowania i dawki graniczne i ograniczniki dawki bądź testowanie kontroli parametrów technicznych aparatur rentgenowskich, w tym uprawnienia do wykonywania testów.

Pod koniec szkolenia wszyscy uczestnicy zobowiązani są do odbycia obowiązkowego egzaminu testowego. W chwili kiedy wynik egzaminu będzie pozytywny, uczestnik otrzymuje certyfikat, którego ważność osiąga pięć lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *