Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Krakowa

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu, zgodnie z zapisami widniejącymi w kodeksie pracy. Obowiązki spoczywają zarówno na pracodawcy, jak i jego pracownikach. Niewywiązywanie się z nich wiąże się z nałożeniem kary finansowej i wzrostem ryzyka wypadku stanowiącego zagrożenia dla zdrowia lub nawet życia.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia BHP w Krakowie wykonywane przez zewnętrzną firmę?

W przypadku szkoleń BHP niezwykle istotne jest to, aby były one przeprowadzane przez profesjonalistów, czyli osoby mające wymagane kwalifikacje. Najczęściej odbywają się one w tradycyjny sposób, czyli stacjonarnie. Pracownicy są gromadzeni w jednym miejscu, wysłuchują wykładu. Przeprowadzane są też często ćwiczenia i egzamin potwierdzający nabytą wiedzę. Innym rozwiązaniem jest e-learning, czyli szkolenia BHP online. Do zalet zalicza się możliwość ich przeprowadzenia w dowolnym miejscu i czasie. Potrzebny jest komputer i dostęp do internetu.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą ogólnych przepisów z zakresu BHP. Dowiadują się o ochronie przeciwpożarowej, pierwszej pomocy. Szkolenia okresowe pozwalają na zapoznanie się z różnymi czynnikami, które występują w środowisku pracy stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kurs BHP w Krakowie obejmuje też przekazanie informacji o sposobie wykonywania pracy. Uczestnicy dowiadują się tego, w jaki sposób postępować w różnych sytuacjach awaryjnych.

Czy outsourcing BHP to dobry wybór?

Outsourcing BHP to kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Krakowa. Nawiązując współpracę z firmą zewnętrzną, możesz liczyć na otrzymanie stałej obsługi BHP. Wiąże się to z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa. Zaoszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze. Firma zewnętrzna będzie pilnować tego, czy przestrzegane są wszystkie obowiązki z zakresu przepisów BHP, przeprowadzane terminowo szkolenia. Zajmie się też sporządzaniem instrukcji dotyczących BHP i zadba o całą dokumentację, aby była ona kompletna w razie kontrolo Państwowej Inspekcji Pracy.
Warto zdecydować się na outsourcing BHP firmy, aby nie musieć ponosić sporych kosztów związanych z zatrudnieniem specjalisty z zakresu BHP (ZUS, zwolnienia lekarskie, urlopy, szkolenia, wyposażenie stanowiska pracy itd.). Elastyczność świadczonych usług sprawia, że są one w pełni dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań konkretnej firmy. Może ona liczyć na pełne wsparcie specjalisty mającego duże doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wybrać firmę do szkoleń BHP?

Jeśli decydujesz się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej jako organizatora szkolenia BHP, to pamiętaj, aby zapewniała ona wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów mających szeroką wiedzę, duże doświadczenie. Bardzo ważne jest to, aby program szkolenia został dopasowany do określonych grup stanowisk, czyli konkretnej branży i zagrożeń. Przy wyborze firmy do szkoleń BHP kieruj się opiniami i referencjami poprzednich uczestników. Na uwadze powinieneś mieć platformę i format szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *