Parking osiedlowy a wspólnota mieszkaniowa.

Miejsce parkingowe jest częstym problemem każdej wspólnoty mieszkaniowej. Często jest tak, że właściciel posiada dwa samochody, a teren miejsca parkingowego nie jest na tyle duży, żeby stworzyć parking dla wszystkich samochodów należących do mieszkańców. Zdarza się również, że miejsca parkingowe pozajmowane są już przez osoby trzecie nienależące do danego osiedla. Co wtedy?

Bardzo często można zauważyć przy wjeździe na teren wspólnoty mieszkalnej pionowe znaki, zakazują one wjazdu osobom nienależącym do danej wspólnoty. Tego rodzaju znaki są z reguły niemożliwe do wyegzekwowania. Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej coraz częściej żalą się, że nie mają wpływu na to, kto zajmuje miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców. Dzieje się tak dlatego, że bardzo trudno jest dostać zgodę na posiadanie przez daną wspólnotę szlabanu uniemożliwiającego wjazd innym samochodom. Każdy problem da się na szczęście rozwiązać. Dobrym rozwiązaniem może okazać się blokada miejsca parkingowego zamykana na klucz. Koszt takiej instalacji jest niewielki i dzięki temu każdy z mieszkańców z łatwością znajdzie swoje miejsce parkingowe. Co innego, jeśli wspólnota mieszkaniowa nie wyraża zgody na przypisywanie miejsca parkingowego dla poszczególnego lokalu. Może to wynikać np. z braku możliwości wyznaczenia miejsc zgodnych z przepisami prawa lub jeśli nie ma zgody na zainstalowanie szlabanu. W tym przypadku pomóc może zarzadcakrakow.pl, którzy zaoferują pomoc w zarządzaniu i administracji, pomogą przygotować odpowiednie dokumenty potrzebne do złożenia stosownych oświadczeń dotyczących pozyskiwania szlabanów oraz wyegzekwowania miejsc parkingowych zgodnych z przepisami prawa.

Wspólnota mieszkaniowa powinna dbać o swoje interesy. Przepisy, orzeczenia sądów powszechnych nie pozostawiają żadnych złudzeń. Miejsca postojowe podlegające danej wspólnocie mieszkaniowej mogą być chronione tylko w niewielkiej części przez same zarządy. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie ponieść, jednakże zarzadcakrakow.pl pomoże znaleźć złoty środek i odpowiednio wynegocjować zadowalające ceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *