III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera”

Konferencja ta miała miejsce w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Zorganizowali ją: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie. W trakcie Niniejsze Konferencji szczegółowo została zaprezentowana Szkoła im. Janusza Korczaka, gdzie uczą się właśnie dzieci dotknięte autyzmem. Uczestnicy niniejszej Konferencji mogli ponadto zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: komunikacją i teorią umysłu u małych dzieci dotkniętych autyzmem, pragmatycznym i edukacyjnym rozwojem komunikacji dotyczącym osób z ADHD, diagnozowaniem i terapią zachowań językowych stosowanej analizy zachowania, terapią i komunikacją dzieci z Zespołem Aspergera oraz jej wpływem na kontakty rówieśnicze, budowaniem relacji z dzieckiem autystycznym, etycznym i psychologicznym wymiarem rozważań nad komunikacją osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach konferencje Lublin odbyły się warsztaty w których tematyce każdy z uczestników Konferencji, mógł znaleźć coś dla siebie: Język w sytuacjach społecznych, czyli trening społeczno-komunikacyjny dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Efektywny program komunikacji PECS, Komunikacja z dzieckiem autystycznym w praktyce, Na co należy zwracać uwagę przy Zespole Aspergera, Trening teorii umysłu dla osób z Zespołem Aspergera i autyzmem, Komunikacja funkcjonalna, jako sposób na trudne zachowania, Kształtowanie umiejętności społecznych i językowych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, czyli VB – MAPP. Ponadto każdy z uczestników tej Konferencji mógł skorzystać z punktu konsultacyjnego oraz nabyć publikacje związane z autyzmem.

Należałoby też zaznaczyć, iż wykłady oraz warsztaty zajęciowe prowadzili specjaliści z takich dziedzin jak: logopedia, psycho-logia, terapia behawioralna, analiza zachowania, pedagogika itd. W związku z powyższym śmiało rzec można, iż Konferencja ta była dużym krokiem naprzód w stronę autyzmu i osób z nim związa-nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *