Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Krakowa

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu, zgodnie z zapisami widniejącymi w kodeksie pracy. Obowiązki spoczywają zarówno na pracodawcy, jak i jego pracownikach. Niewywiązywanie się z nich wiąże się z nałożeniem kary finansowej i wzrostem ryzyka wypadku stanowiącego zagrożenia dla zdrowia lub nawet życia. Dlaczego warto zdecydować się…