III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera”

Konferencja ta miała miejsce w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Zorganizowali ją: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie. W trakcie Niniejsze Konferencji szczegółowo została zaprezentowana Szkoła im. Janusza Korczaka, gdzie uczą się właśnie dzieci dotknięte autyzmem. Uczestnicy niniejszej Konferencji mogli ponadto zapoznać…